لطفاً کمی صبر کنید
پایگاه خبرخوانی اِلیم
اطلاعات خبر کد : 1720270
میدان گاوبازی مدیسون آمریکا، میزبان سوارکاران حرفه ای/ تصاویر
منبع خبر : شهر فردا
چهارشنبه 22 دی 1395 - 18:35
موضوع : تازه ها
سوارکاران حرفه ای خود را برای شرکت در مسابقات گاو بازی از سرتاسر آمریکا به میدان گاو بازی مدیسون رسانده اند.
سرخط آخرین اخبار