ویژه های خبری :
فناوری‌های مدیریت بحران ایرانی در پشت سد بلند بی‌توجهی

فناوری‌های مدیریت بحران ایرانی در پشت سد بلند بی‌توجهی

موفقیت محققان ایرانی در افزایش درصد حذف یون‌های سمی از آب‌ آلوده

موفقیت محققان ایرانی در افزایش درصد حذف یون‌های سمی از آب‌ آلوده

برگزاری دو اردوی جهادی-تخصصی در خراسان‌رضوی

برگزاری دو اردوی جهادی-تخصصی در خراسان‌رضوی

تغییرات کوچک در سبک زندگی برای کاهش وزن سریع

تغییرات کوچک در سبک زندگی برای کاهش وزن سریع

افزایش ماندگاری داروی درمان سرطان پستان با راهکار محققان ایرانی

افزایش ماندگاری داروی درمان سرطان پستان با راهکار محققان ایرانی

ارائه دستاورد پروژه‌های مشترک فضایی با دیگر کشورها بزودی

ارائه دستاورد پروژه‌های مشترک فضایی با دیگر کشورها بزودی

ستاد توسعه زیست‌فناوری صنعت استراتژیک تخمیری را احیا می‌کند

ستاد توسعه زیست‌فناوری صنعت استراتژیک تخمیری را احیا می‌کند

رخداد زلزله در مرز ۳ استان

رخداد زلزله در مرز ۳ استان